இசையின் பரிமாணங்கள்

அன்பு கொண்ட மனதின்
அழகான வெளிப்பாடு
அழும் குழந்தைக்கு தாயின் குரல்
சோர்ந்த மனதிற்கு நட்பின் ஆறுதல்
தேடல் கொண்ட காதலுக்கு
தன் இணையின் தரிசனம்
வெறுமையான மனதிற்கு
எங்கோ கேட்கும் குயிலின் குரல்
உற்சாகம் தரும் குதித்து வரும் நதியின் ஓசை
ஓய்ந்த மனதிற்கு இறைவன் கோவில் மணியோசை
இருள் சூழ்ந்த காட்டில்
அசையும் மரங்களின் ஓசை
மகத்தான வாழ்விற்கு
அன்பென்ற மந்திர இசை
இப்படி வாழ்வில் எல்லா சுழலிலும்
இனைந்து வரும் இசையின்
பரிமாணங்கள் தான் எத்தனை?

எழுதியவர் : கவின் malar (4-Sep-15, 3:56 pm)
பார்வை : 94

மேலே