இது காதலின் கோரப் பசி

அனுதினமும்
என் உறக்கங்களை உணவாக்கி கொள்கிறது
கண்ணீரில் தாகம் தீர்த்துக் கொள்கிறது
அப்படியென்ன கோரப் பசியோ தெரியவில்லை
"அவளின் நினைவுகளுக்கு"

எழுதியவர் : மணி அமரன் (6-Sep-15, 9:51 pm)
பார்வை : 315

மேலே