செலைய் அறியாத நாணத்தை

செலைய் அறியாத நாணத்தை
துளி துளியாய் அறியுது .,

கண்களாய் களவரம் செய்யும்
கண்ணா..

செலைய் அறியாத நாணத்தை

இந்த வேட்டி அறிந்தது

எழுதியவர் : Vviji (21-Jun-16, 9:38 pm)
பார்வை : 77

மேலே