தாய்

தன் தவத்தால் வந்த உடலுக்கு
உயிர் கொடுக்கும் தெய்வம்

எழுதியவர் : சது (18-Aug-16, 10:27 pm)
Tanglish : thaay
பார்வை : 157

மேலே