பூஜ்யமான தேடல்

நட்சத்திரங்கள் அற்ற இரவில்
மழை பொழியெல்லாம் என காத்திருந்தேன்..
மூன்று தெரு விளக்குகள் ..
இரு விழிகள் இரு இதழ்கள்
ஒரு பார்வை ஒரு சிரிப்பு
அரை துளி தூறல்
பூஜ்யமானது தேடல்...!

எழுதியவர் : ஹரிகரன் (21-Nov-16, 10:14 pm)
பார்வை : 641

மேலே