பூவே பூச் சூடவா

பூவே பூச் சூடவா

காதோரக் கூந்தலில் அவள் பூச் சூடுகிறாள்
அவள் சிரிக்கிறாள் நாம் மகிழ்கிறோம் !
காதில் பூச் சூட்டுகிறான் அரசியல்வாதி
நாம் இளிக்கிறோம் அவன் மகிழ்கிறான் !

-----கவின் சாரலன்

படம் : காதில் பூச் சூட்டுகிறார்
நோக்கம் ? அழகா அரசியலா ?


  • எழுதியவர் : கவின் சாரலன்
  • நாள் : 21-Apr-17, 9:18 am
  • சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
  • பார்வை : 164
Close (X)

0 (0)
  

மேலே