பயமரியான்

பிரிவு என்பது அனைவருக்கும்
-உண்டு
பிரிவை தேடிச்செல்பவன்
துர்பாக்கியசாலி...........

பிரிவை எதிர்த்து வாழ்பவன்
பாக்கியசாலி............

எழுதியவர் : வெ.பிரதீப் (4-May-17, 12:33 pm)
பார்வை : 119

மேலே