மறந்திட்டாள்

அவள் கையால் மருந்திட்டாள்,

ஸ்வர்கம் சென்றன - எறும்புகள்...


  • எழுதியவர் : பூபாலன்
  • நாள் : 18-May-17, 8:33 pm
  • சேர்த்தது : பூபாலன்
  • பார்வை : 362
Close (X)

0 (0)
  

மேலே