நினைவுகளால் ஒரு போர்வை

இரவுகளின் தனிமைகளில்
உன் நினைவே போர்வை !
இனிமைகளை துளித்துளியாய்
வழங்கிடும் உன் பார்வை !

மனம்முழுதும் உனதுருவம்
வரைகிறதே கோலம் !
உறவுகளை வளர்ப்பதற்கு
உதவிடுமே காலம் !

கனவுகளில் பனிமலராய்
ஒளிவிடும் உன் தேகம் !
இதழ்களில்தேன் அருந்துவதால்
தீர்ந்திடுமோ தாகம் !

விலகுவதால் நெருங்கிவர
விரும்புகிறாய் போலும் !
வெறுப்பதுபோல் பாவனையால்
நடிப்பதெல்லாம் போதும் !

@இளவெண்மணியன்

எழுதியவர் : இளவெண்மணியன் (7-Sep-17, 8:38 pm)
சேர்த்தது : இளவெண்மணியன்
பார்வை : 366

மேலே