என் கனவுக் காதலன்

என் கனவுக் காதலன்

கனவு காண விருப்பமில்லை,
உன்னோடு வாழ்வதை.....

கனவுகளில் கண்டுவிட்டால்,
துயில் எழவும் விருப்பமில்லை....

கனவிலேனும் வாழ்ந்துவிடக்கூடாதா
என்ற பேராசையில்.....


Close (X)

4 (4)
  

மேலே