காதல் பார்வை நேரத்தில்

நொடிக்கு இருமுறை
சிரித்து முறைப்பாள்

நிகழ்காலங்களையெல்லாம்
கனவாக்கி விதைப்பாள்

மௌனங்களை விருந்தாக்கி
மணிக்கணக்கில் புசிப்பாள்

புன்னகை செய்வேன்
புருவமுயர்த்தி என்ன என்பாள்

என்னின் வினோதம் அவள்
எனக்கான விடைகள் அவள்

எழுதியவர் : மகேந்திரராஜ் பிரபாகரன் (9-Nov-17, 4:57 pm)
பார்வை : 315

மேலே