வாழ்க்கை

நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நீள்வட்டப் பாதையில் நீண்டுக் கொண்டே போவது உறவுகள் மட்டுமே வாழ்நாள் அல்ல.....

எழுதியவர் : Pk (15-Nov-17, 12:45 am)
Tanglish : vaazhkkai
பார்வை : 104
மேலே