தமிழினம்

துணிவும் தெளிவும்
எங்கள் பாதையில்
தோற்றமும் தந்திரங்களும்
பழிக்காது தமிழனிடத்தில் .
புலி விரட்ட பலம் அறிவான்
மனிதன்,
ஒடுக்க ஒடுக்க ஓங்கி ஒலிக்கும்
தமிழின் ஓசை.

எழுதியவர் : திவ்யா (9-Mar-18, 10:38 pm)
பார்வை : 169

மேலே