போதை

போதை மதுவால்
மட்டும் ஏற்படுவதில்லை
தூய அன்பால் கூட
ஏற்படும்......

எழுதியவர் : ஆர். கோகிலா (17-Apr-18, 6:10 pm)
Tanglish : pothai
பார்வை : 40
மேலே