அன்பு

தேடுங்கால் திளைக்கப்பெறா அன்பு பிறிதொருகால்

நாடலில் நகைக்கப்படும்
- தமிழ்க்கிழவி (2019

எழுதியவர் : தமிழ்க்கிழவி (11-Feb-19, 6:12 am)
சேர்த்தது : தமிழ்க்கிழவி
பார்வை : 1898

மேலே