அன்பு

தேடுங்கால் திளைக்கப்பெறா அன்பு பிறிதொருகால்
நாடலில் நகைக்கப் படும்

~ தமிழ்க்கிழவி(2019)

எழுதியவர் : தமிழ்க்கிழவி (11-Feb-19, 6:12 am)
சேர்த்தது : தமிழ்க்கிழவி
பார்வை : 2
மேலே