சரிதம்

கற்றோரிடம் உலகை ; பெற்றோரிடம் நீ
குடும்ப சரிதம் அறி

கற்றோ ரிடமுலகை ; பெற்றோ ரிடம்நீ
குடும்ப சரிதம் அறி

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (15-May-19, 9:51 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
Tanglish : saridham
பார்வை : 959

மேலே