காடு காப்போம் வா

காசு தேடியே களைத்த மனிதா
காடு செய்வோம் வா!
மாசு ஏறிய உலகினைக் கொஞ்சம்
மாற்றியமைப்போம் வா!

தூசு நிறைந்த காற்றினைச் சலித்து
தூய்மை செய்வோம் வா! - நாம்
தூக்கி எறிந்திடும் விதைகளையெல்லாம்
துளிர்த்திடச் செய்வோம் வா!

வறண்டு கிடக்கும் வனங்களையெல்லாம்
வளமாய் மாற்றிட வா!
இரண்டு மரங்களை இழந்தோமென்றால்
இருபதை நடுவோம் வா!

தூறல்கள் சிந்தும் மேகத்தை இழுக்க
தூண்டில்கள் செய்வோம் வா!
மீறல்கள் இல்லா விதிமுறை வகுத்து
மீட்போம் இயற்கையை வா!

வன உயிர்களின் வாழ்விடம் காக்க
வகை செய்வோம் வா!
வணிக நோக்கில் வனம் அழிக்கும்
வஞ்சகம் எதிர்ப்போம் வா!

தனிமரம் தோப்பாய் ஆவது இல்லை
அணிசேர்ந்திட நீ வா!
இனிவரும் தலைமுறை நமையே பழிக்கும்
இருப்பதைக் காப்போம் வா!

- நிலவை பார்த்திபன்

எழுதியவர் : நிலவை பார்த்திபன் (26-May-19, 11:55 pm)
Tanglish : kaadu kaappom vaa
பார்வை : 149

மேலே