பெண்

பெண்
-----------------

அழகென்ற சொல்தானே -பெண்ணை
அடிமைப்படுத்தும் டாஸ்மாக்


க. செல்வராசு

எழுதியவர் : க. செல்வராசு (10-Sep-19, 2:04 pm)
பார்வை : 66

மேலே