உன் கை பிடிக்கும் போது

ஒவ்வொரு முறையும்
உன் கைகளை
பற்றிக் கொள்ளும் போதும்
இந்த மொத்த உலகமே
என் உள்ளங்கையில் வந்ததாக
கற்பனை கொள்கிறேன்!!😍

❤சேக் உதுமான்❤

எழுதியவர் : சேக் உதுமான் (29-Sep-19, 6:54 pm)
சேர்த்தது : சேக் உதுமான்
பார்வை : 507

மேலே