நீ அசைந்தாலே ஓவியம்

டாவின்சி....
அஜந்தா ஓவியம்
தெரியாமல் வரைந்து விட்டான்....

நீ சிறிது....

அசைந்தாலே ஓவியம்
என தெரியாமல்...."

எழுதியவர் : }}}} Mr.Tamilan {{{{ (22-Oct-19, 11:45 am)
சேர்த்தது : மிஸ்டர் தமிழன்
பார்வை : 181

மேலே