மனித இனம்

இயந்திரத்தை மனிதனாக்கும் முயற்சியில் !
தன்னை அறியாமலேயே இயந்திரமாய்
மாறிக் கொண்டிருக்கிறது மனித இனம் !

எழுதியவர் : Jaya Ram Kumar (29-Oct-19, 3:12 pm)
சேர்த்தது : S.ஜெயராம் குமார்
Tanglish : manitha inam
பார்வை : 124

மேலே