நிரை நிழல் நித்தம்

நிரை நிழல் நித்தம்

ஒரு முத்தம் தந்து போனதே

நின்னவளின் நிழலின்

எழிலைக் கண்டவுடன்....

எழுதியவர் : Ram Kumar (2-Apr-20, 5:47 pm)
சேர்த்தது : ராம் குமார்
பார்வை : 119

மேலே