வெற்றி

ஒவ்வொரு வெற்றியும்
தோல்விகள் எனும் அஸ்திவாரத்தின்
மீது கட்டப்பட்டுள்ளது
தோல்விகளை சந்திக்காத
வெற்றி நிலைப்பதில்லை

வியர்வை துளிகள்
கண்ணீர்த் துளிகள்
அவமானங்கள் நிராகரிப்புகள்
எனும் முட்களை கடந்தால் தான்
வெற்றியெனும் பூப்பறிக்க இயலும்

விடா முயற்ச்சியும்
விட்டுக் கொடுத்தலும்
தன்னம்பிக்கையும்
அயரா உழைப்பும்
வெற்றியின் இலட்சணங்கள்...
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (28-Jan-21, 6:08 am)
Tanglish : vettri
பார்வை : 346

மேலே