ஹைக்கூ

காகிதப் பூக்களில்
தேன் எடுக்கும் வண்டு
கவிஞன்...
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (12-Mar-21, 8:20 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 1330

மேலே