சொத்து செத்தும்

செத்தும் பெரியார் பெயர்பா டவருடை
சொத்தேதான் காரணம் சொல்

.......

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (14-Apr-21, 6:23 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
Tanglish : soththu sethum
பார்வை : 42

புதிய படைப்புகள்

மேலே