பொறுப்பு

நடக்கும் போது
எவரேனும்
உங்கள்
கால்களை
பார்த்திருக்கிறீர்களா?

இல்லை
இணைந்து வரும்
நிழலையெனும்
கொஞ்சம்


வேறொன்றுமில்லை

சதா தன்
கால்களை
பிரதிபலிக்காத
நிழலை
வெறித்தபடி
ஒருவன்

நெடுநேரம்
பார்த்துக்
கொண்டிருந்தான்

அவனோடு
பிறக்காத
கால்களுக்கு
நிழல் எப்படி
பொறுப்பாகும்?

எழுதியவர் : S. Ra (29-Jul-21, 2:15 am)
சேர்த்தது : Ravichandran
Tanglish : poruppu
பார்வை : 88

மேலே