பிறர்ககு உதவி

குறட்பா

முயற்சியில் கொள்ளையாய் கொண்ட பணத்தில்
உதவுவன் கொள்ளப் புகழ்


முயன்றுசெய் கொள்ளை முழுதைமுத லாக்கி
தயவாய் வழங்குவான் பாரு..........

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (6-Aug-21, 7:27 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 91

மேலே