மதுவின் பிடியில்

பாட்டில்கள் அடுக்கடுக்காய்
குவிந்தபடி
விசும்பலில் குடும்பங்கள் உருகுலைந்தபடி
உற்றார் உறவினர் இழிந்தபடி
வீதிநடையெடுத்தனர் தள்ளாடியபடி

மது குடுவையில் தஞ்சம்
கொண்டாடியபடி
மதியிழந்து மதிப்பிழந்து நலிவுற்று
வலுவிழந்து தெருமுனையில் வீழ்ந்தபடி
மக்கட்கு மனையாளும் அனுதினமும்
பதைத்துத் தேடி அலைந்தபடி
திருந்தவே கெஞ்சிடும் நெஞ்சங்கள்
தளர்வுற்றபடி

விடாத மது அரக்கன் கையமர்த்தியபடி
சொந்தங்கள் அனாதயாகி நிற்பதை வெறித்தபடி
ஏறிச்சென்றான் பாடையில் பயனித்தபடி

- Saishree. R

எழுதியவர் : Saishree. R (8-Aug-21, 6:08 pm)
சேர்த்தது : Saishree R
பார்வை : 93

மேலே