👀மாயக் கண்ணழகி👀

அழுகையும்😭
ஏக்கத்தையும்😏
அன்பையும்💙
கோபத்தையும்😡
சிறு பார்வையிலே👀
அவள் எண்ணத்தை கூறிடும்.....
அவள் மாயக் கண்ணழகில்🥰👀

எழுதியவர் : 😍தமிழ் அழகினி✍️ (10-Sep-21, 7:53 pm)
சேர்த்தது : 😍தமிழ் அழகினி✍️
பார்வை : 348

மேலே