வாழ்க்கை

என்றும் தன்னைப் பற்றியே யோசித்து
தனக்காகவே வாழ நினைப்பவன் சுயநலக்காரன்
தனக்காகவும் தன் குடும்பத்திற்காகவும் வாழ்பவனும்
என்றும் சுயநலக்காரனே
தன்னைப் பற்றிய சிந்தனை சிறிதும் இல்லாது
பிறர் நலனுக்காகவே வாழ்பவன்தான் தியாகி
நம்முள் எத்தனைபேர் தியாகிகள் கொஞ்சம்
யோசித்து பார்ப்போமா

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (23-Oct-21, 8:54 am)
Tanglish : vaazhkkai
பார்வை : 116

மேலே