கடவுளை தேடினேன்

கடவுளை தேடினேன்
கடவுளை தேடினேன்
தூணிலும் தேடினேன்
துரும்பிலும் தேடினேன்
விண்ணிலும் தேடினேன்
மண்ணிலும் தேடினேன்
இரவிலும் தேடினேன்
பகலிலும் தேடினேன்
புனித இடங்களில் தேடினேன்
புனித நூல்களில் தேடினேன்
எங்கும் தேடினேன்
எதிலும் தேடினேன்
இறுதியில் கண்டு வணங்கினேன்
என் இதயத்தில்!!!🙏

எழுதியவர் : (23-Oct-21, 3:17 pm)
சேர்த்தது : பிரதீப்
பார்வை : 45

மேலே