கூந்தல் பகுதி பார்த்துச் செல்லவும் ⚠️

கூந்தல் பகுதி பார்த்துச் செல்லவும் ⚠️

நான்
எத்தனை முறை
சொல்லியிருப்பேன்,

உன் கூந்தலை
கலைத்து விடாதே
கலைத்து விடாதே
என்று....

நீ
ஏன்........டீ
கேட்கவேயில்லை....

பாவம்...!
அந்த தென்றல் காற்று 😞

காற்றிலாடும்
உன் கூந்தலின் அழகை
ரசித்தபடியே
எதிரில் உள்ள
சுவற்றில் மோதிவிட்டது...

அதற்கும்
என்னைப் போன்றே
நடந்து விட்டது

"கூந்தல் விபத்து"...

எழுதியவர் : தமிழ் வழியன் (5-Jul-22, 7:01 pm)
சேர்த்தது : தமிழ் வழியன்
பார்வை : 112

மேலே