யாப்பில்லா கவிதை -ஹாஸ்ய கவிதை வஞ்சித்துறை

யாப்பில்லா கவிதை
பருப்பில்லா குழம்பு
உப்பில்லா ஊறுகாய்
சப்பு சப்பே

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசுதேவன் (22-Sep-23, 7:25 pm)
பார்வை : 57

மேலே