தாய்

இமயத்தின் சிகரம் தேடி போகும் இவன்
இமைபோல் தன்னைக் காத்து வளர்த்த
அம்மையின் இதயம் தேடி போகலையே
தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லையே

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசுதேவன் (22-Sep-23, 9:07 pm)
Tanglish : thaay
பார்வை : 86

மேலே