மதமும் மதமும்

மதம் வேறு மதம் வேறு
மதம் இறைவன் தந்தது அதுவே
வேதம் காட்டும் சனாதன தர்மம்
இதை அழிக்க முயல்வார் மதம் கொண்டார்
அவர் காட்டில் தனித்தொடும் களிறு

( தமிழில் ஒரே த தான் dha இல்லையே )

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசுதேவன் (3-Oct-23, 7:49 pm)
Tanglish : mathamum mathamum
பார்வை : 21

மேலே