மழையே வா மறு வாழ்வு தா

மழையே வா மறு வாழ்வு தா

மழையின்றி வறண்ட
மண்ணும் பாறையாச்சு /
வானம் பார்க்கும்
விவசாயிக் குடிகளை /

கை கொடுக்க
கர வேட்டிகளுடன் /
கார்மேகமே நீயும்
கை விரித்தால் /

பசித் தீர்க்கும்
பாட்டாளியின் நிலையறிவாய் /
மழையே வா
மறுவாழ்வுத் தா /

பிழைப்புக்கு வழியின்றி
போராடியே வாழ்கிறோம்/
வாங்கியக் பயிர்கடன்
வட்டியும் குட்டிபோட்டு /

வாட்டி வதைத்திட
வாழ வழியின்றி /
பூச்சிக்கொல்லி மருந்தருந்தி
புழுவாக மடிகிறோம் /

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
சமத்துவ புறா. ஞான. அ.பாக்யராஜ்

எழுதியவர் : சமத்துவ புறா ஞான அ பாக்கியராஜ் (10-Apr-24, 6:48 pm)
சேர்த்தது : பாக்யராஜ்
பார்வை : 47

மேலே