கணம்

ஏழு வண்ணங்களும் இன்றி
ஏழு நாட்களும் இல்லாத
ஒரு நாள்

-மனக்கவிஞன்

எழுதியவர் : மனக்கவிஞன் (11-Jul-24, 12:18 pm)
சேர்த்தது : மனக்கவிஞன்
Tanglish : kanam
பார்வை : 22

மேலே