வாழ்கை

நல்ல முடிவுகளை
அனுபவங்கள் தருகிறது...
கெட்ட முடிவுகள்
அனுபவங்களை தருகிறது....

எழுதியவர் : (17-Apr-12, 7:10 pm)
பார்வை : 358

மேலே