தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
எழுத்து
 இலக்கணம்
27 இரா-சந்தோஷ் குமார்
01-Dec-13
மென்பொருள்
 மொழிபெயர்ப்பு
21 இரா-சந்தோஷ் குமார்
01-Dec-13
ரிமோட் கண்ட்ரோல்
 பதிவு செய்தல்
29 இரா-சந்தோஷ் குமார்
25-Nov-13
தடை செய்ய வழிமுறை
 பிளாக் செய்யும் முறை
7 இரா-சந்தோஷ் குமார்
21-Nov-13
நகல் எடுத்த படைப்பு
 போலி படைப்புக்கள்
11 இரா-சந்தோஷ் குமார்
19-Nov-13
கட்டுரைக்கு பரிசு
 பரிசு
5 இரா-சந்தோஷ் குமார்
10-Nov-13
கருத்துக்கள்
 பதிவு செய்தல்
4 இரா-சந்தோஷ் குமார்
08-Nov-13
இறுதி தேர்வு பட்டியல்
 பதிவு
14 இரா-சந்தோஷ் குமார்
01-Nov-13
தலைப்பு
 பதிவு
6 இரா-சந்தோஷ் குமார்
26-Oct-13
கருத்து நீக்கப்பட்டது ஏன் ?
 கருத்து பதிவு
15 இரா-சந்தோஷ் குமார்
10-Oct-13
பிறந்தநாள்
 பதிவு
2 இரா-சந்தோஷ் குமார்
05-Oct-13
அருள்
 பதிவு செய்தல்
17 இரா-சந்தோஷ் குமார்
20-Sep-13
கோரிக்கை
 பதிவு செய்தல்
1 இரா-சந்தோஷ் குமார்
12-Sep-13
பகுத்தறிவு
 பதிவு செய்தல்
10 இரா-சந்தோஷ் குமார்
11-Sep-13
தமிழ் என்னவாக வேண்டும் ?
 தமிழ்
23 இரா-சந்தோஷ் குமார்
13-Aug-13
அடுத்த திராவிட தலைவன் ??
 பதிவு செய்தல் ,   தலைவன்
17 இரா-சந்தோஷ் குமார்
11-Aug-13

இரா-சந்தோஷ் குமார் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே