தஞ்சை சதீஷ் குமார்- கருத்துகள்

தங்களை போன்றவர்களின் ஊக்கம்
என்னை போன்ற இளம் படைப்பாளியின் ஆக்கத்தின் தூண்டுகோள் !
நன்றி நண்பரே.......


தஞ்சை சதீஷ் குமார் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே