வா.சி.ம.ப. த.ம.சரவணகுமார்- கருத்துகள்

நன்றி தோழர்.அவை எல்லாம் என்னுடைய முன்னோர்களின் பெயர்கள்.தலைமுறைப் பெயர்கள்

மிக மிக அருமையான வரிகள்.வட்டார கவிதையே எல்லாருக்கும் எளிதாக புரியும்.உண்மையான உணர்வை எடுத்துச் சொல்லும்.பிறமொழி சேராது எழுதுயிருந்தால் இன்னும் அருமையாக இருந்து இருக்கும் தோழர்.


வா.சி.ம.ப. த.ம.சரவணகுமார் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே