முனோபர் உசேன்- கருத்துகள்

உண்மைதான் நட்பே.
எனக்கும் மிகவும் பிடித்த வரி இது.
நன்றி நட்பே

ம்ம்ம் தாங்களை அழைத்துச் சென்றதில்
எனக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அய்யா ...

நன்றி அய்யா ..
உங்களை அழைத்துச் சென்றது "இந்தக் காதல் கவி "
என்னை அழைத்துச் செல்கிறது "இந்தக் காதல் மதி "
நன்றி அய்யா ...


முனோபர் உசேன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே