எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நவீன எழுத்துலகில் சாதனை படைத்து வரும் நாஞ்சில் நாடன்...

நவீன எழுத்துலகில் சாதனை படைத்து வரும் நாஞ்சில் நாடன் என்னும் எழுத்தாளரின் நேர்காணல்கள் புத்தகம் அண்மையில் வெளியாகி உள்ளது...அவரைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் நண்பர்கள் வாங்கிப் படிக்க...


நன்றி
இப்படிக்கு ,
திருமூர்த்தி 

நாள் : 1-Jan-16, 8:37 pm

மேலே