இளைஞர் தின வாழ்த்துக்கள்

இளைஞர் தின வாழ்த்துக்கள் .நான் கணிணியில் வரைந்த ஓவியம் இது.தற்போது தான் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன்.

"உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும், உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன."

நாள் : 12-Jan-16, 3:09 pm

பாலாஜி இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே