நவீன ஓவியங்கள்டிஜிட்டல் ஓவியங்கள் ஓவியங்கள்

Drawings


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

கணினித் திரையில் சுட்டியின் துணையுடன் கையால் வரையப் பட்ட கோட்டு ஓவியம். இயற்கைச் சூழலில் அமைக்கப்பட்ட வீடு.

மேலும்

மிக்க நன்றி, திரு. கவின்சாரலன்! இந்த ஓவியம் சுட்டியால் வரையப் படும்போது, ஒரே தொடர்க் கோட்டால் வரையப் படவேண்டும் எனும் விதியுடன் துவக்கப் பட்டது. ஆனால் சுட்டி, தன் இயக்கக் குறைகளால் ஆங்காங்கே மிகவும் மெல்லிய கோடுகளைச் செருகி விட்டது. அவை, அச்சில் வரவில்லை. மிக்க நன்றி, வணக்கம்! 17-Oct-2021 11:27 am
கோட்டு ஓவியம் அல்லது வரி ஓவியம் --அதுவும் கணினித் திரையில் ---அருமை பாராட்டுக்கள் மேலும் வரையுங்கள் 09-Sep-2021 7:10 pm

என்னை விட்டுப் போ!
என் மனதே!
என்னை விட்டுப் போ!
நமக்கினி
இங்கு ஏதும்
இல்லை போ!
என்னை விட்டுப் போ!
- ச.கி

மேலும்

"இயற்கைப் பண்ணை - மகிழ்ச்சியான சேவல் கோழிக் குடும்பம் !"

இப்படம் "கோரல் டிரா 12" "வரைகலை மென்பொருள்" கொண்டு சுட்டியால் வரையப் பட்டது. ஒரு முப்பரிமாணக் கூம்பு வடிவத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி, கோரலின் பல்வேறு கருவிகளின் துணையால் தொகுக்கப் பட்ட படம்.
துவக்கத்தில் ஒரு வட்டத்தை மட்டும் வரைந்து கொண்டு, அதைப் படிப்படியாகத் திருத்தி அமைப்பதால் உருவானது இப்படம்.
பதிவேற்றும் வசதிக்காக இது ஜேபிஜி கோப்பு வடிவமாக இங்குள்ளது.

மேலும்

கடமையில் மூழ்கி கனவுகளை தொலைத்த பெண்களே
காத்திருக்கின்றது காலம்! உன் கனவுகள் மெய்பட!...
பெண்ணே வெளியே வா.........!!!

மேலும்

இளைஞர் தின வாழ்த்துக்கள் .நான் கணிணியில் வரைந்த ஓவியம் இது.தற்போது தான் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன்.

"உனக்குத் தேவையான எல்லா வலிமையும், உதவியும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன."

மேலும்

அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்.நான் கணிணியில் வரைந்த ஓவியம் இது.தற்போது தான் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன்.

மேலும்

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.மேலே