கல்லூரி நட்பு !!

மூன்று வருடங்கள்
முன்னூறு வருடம் போல்
கூடி வாழ்ந்திருந்தோம் - நட்பெனும்
கூட்டில் நாம் பிறந்தோம் !!

அருகினில் அமர்ந்து
அன்பினில் கலந்து
நட்பினை பரிசளிப்போம் - நாம்
அடிக்கடி நமை மறப்போம் !!

உலகினை கடந்து
நிலவினை குடைந்து
நமக்கென இடம் செய்வோம் -அதற்கு
நட்பென பெயரிடுவோம் !!

நேசம் பொழிந்து
வேஷம் அழிந்து
தேசத்தை ஒன்றிணைப்போம் -ஜாதி
மத பேதத்தை நாம் ஒழிப்போம் !!!!!

எழுதியவர் : (29-Mar-13, 12:05 pm)
பார்வை : 458

மேலே