"இல்லை "

இல்லை இல்லை என்று ஏங்கும் நெஞ்சே,
இருக்கிறது என்ற நெஞ்சமும் இல்லை
என்பதை அறிந்துக்கொள்....

எழுதியவர் : மௌன இசை (17-May-13, 2:13 pm)
பார்வை : 103

மேலே