மரண தண்டனை 3

மனசு முழுக்க ஆசை
இருந்தாலும்
மனசு எங்கேயும்
மதிக்க படுவதில்லை....

எழுதியவர் : karthik gayu (14-Oct-13, 9:47 am)
பார்வை : 127

மேலே