ஐயமில்லை ஐவரும் ஐந்தருவியே

ஐம்பொன் சிலைகளின் அணிவகுப்பா

ஐந்துவித கலைநயமுள்ள சிற்பங்களா

ஐவரும் அழகுகுறிப்பின் அடையாளங்களா

ஐந்தே அரங்குகள் உள்ள கண்காட்சியா

ஐவர் அலங்கரிக்கும் அலங்காரமேடையா

ஐவரும் இணைந்திட்ட வரவேற்பு வளைவா

ஐம்பெரும் காப்பியங்களின் வடிவழகா

ஐ நா சபையின் மழலையர் பிரதிநிதிகளா

ஐந்து மலர்கள் கோர்த்த வண்ணமிகு மாலையா

ஐயமில்லை ஐவரும் ஐந்தருவியே !

பழனி குமார்

எழுதியவர் : பழனி குமார் (7-Feb-14, 4:11 pm)
பார்வை : 172
மேலே