அவள்

கார்மேகத்தில்
கடல் அலை.
அவள் கருங்கூந்தல்...

எழுதியவர் : ஆன்றிலின் (22-Feb-14, 3:21 pm)
Tanglish : aval
பார்வை : 82

மேலே